Vilkår og handelsbetingelser

PRODUKTER OG SERVICES UDBYDES AF

Emilie Jacqueline Carøe
Løkkenvej 20, 8940 Randers SV

CVR nr. 37908452
mail: kontakt@emiliejacqueline.dk

tlf: 28518041

GENERELT

Al personlig træning og holdtræning foregår i Training Ground på adressen Ribevej 16, 8940 Randers SV. Udendørs træning kan planlægges.

Der tilbydes en gratis prøveperiode i centeret på 2 mdr. hvor det er muligt at benytte centerets faciliteter på egen hånd eller på hold. Herefter kræves et medlemskab hos Training Ground for at benytte centerets hold og faciliteter under forløbet.


Ved køb af forløb accepteres alle gældende vilkår og handelsbetingelser.

PERSONLIG TRÆNING
Alle træningstimer fastsættes inden forløbet starter.
Booker du eksempelvis et 12 ugers forløb skal dine træningstimer være afholdt forinden de 12 uger.
Personlige træningstimer er personlige og kan ikke overdrages til anden part.

AFBUD
Afbud skal altid ske til Emilie på tlf. 28518041 (sms/opkald)

Afbud skal ske senest 24 timer inden starttidspunktet for din træning og sammen findes der hurtigst muligt en ny dato for næste træning.

Hvis klienten aflyser med mindre end 24 timer til træningsstart, går træningstiden desværre tabt. Det er dog altid muligt at ændre tidspunket for begges vedkommende, dette skal blot ske 24 timer inden træningstiden.

GRUPPEFORLØB

(Womens Bootcamp, Fit Før Fødsel, Fit Efter Fødsel, Duo forløb, firmatræning mm.)

Når du er tilmeldt et gruppeforløb som f.eks. Fit Efter Fødsel eller Womens Bootcamp, inviteres du ind i en lukket Facebook-gruppe. Her vil du få et overblik over afholdte træninger og programmer samt mulighed for at udveksle fifs og erfaringer med holdets øvrige deltagere.


På holdene kan du forvente den samme træner og de samme deltagere, som udgør et trygt og godt fællesskab.

Er du forhindret i at deltage til én eller flere træninger pga. ferie, sygdom eller andet, tilbydes ikke rabat eller afslag i prisen, og jeg kan desværre ikke tilbyde dig at deltage på et andet hold som kompensation.

Meld gerne afbud hurtigst muligt på sms 28518041, hvis du er forhindret, således træningen kan tilrettelægges og tilpasses antal deltagere på dagen bedst muligt.

DUOFORLØB
Er den ene part syg eller på anden måde forhindret, kører timen stadig for den anden part. Den person der har afbud, mister blot denne træningstid. Ønskes timen flyttet til at andet tidspunkt, skal dette ske 24 timer før aftalt træningstid, ellers går timen tabt.

FORLØBSÆNDRINGER

I tilfælde af for få tilmeldinger til dit hold inden opstart, vil holdet blive nedlagt. Du vil senest ugen forinden opstart blive kontaktet herom. Du vil blive tilbudt mulige ledige pladser på alternative hold eller tilbudt fuld refundering.

Skulle din træner blive forhindret til en træning og du dermed oplever, at din træning må aflyses, vil du kunne forvente en erstatningstræning, der tillægges i slutningen af forløbet.


HELLIGDAGE OG FERIER

Der er som udgangspunkt ikke træning på helligdage medmindre andet er aftalt parterne i mellem.


FORTRYDELSESRET/REFUNDERING

Tilmelding er bindene og købte forløb/timer refunderes ikke.

Afbryder man som kunde et forløb, bliver betalingen ikke refunderet.

Afbryder Emilie Jacqueline et forløb, refunderes der et beløb, der svarer til de tider klienten har tilbage.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-mail.

Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Emilie Jacqueline ret til uden varsel at sætte medlemmet på standby, så medlemmet ikke kan træne. Dette ophæves først igen, når medlemmet kan fremvise dokumentation for betaling.

Emilie Jacqueline forbeholder sig retten til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af Emilie Jacqueline eller af Emilie Jacquelines eksterne samarbejdspartnere.

RETTIGHEDER

Alle rettigheder og produkter tilhører Emilie Jacqueline. Alle rettigheder til udleveret materiale på Bootcamps, Personlige træningssessions samt digitale materialer tilhører Emilie Jacqueline, og du må derfor ikke sælge, give, udlåne eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Emilie Jacqueline.

SKADER

Det forventer at du oplyser om tidligere (hvis de er relevante) og nuværende skader eller andre relevante sygdomme/gener inden træningen påbegyndes.

ANSVAR

Al træning foregår på eget ansvar.

BETALING

Alle forløb betales via kontooverførsel på faktura eller mobilepay, inden opstart.

Hele beløbet betales med det samme ved køb medmindre andet er aftalt. Det er muligt at betale over rater. Der opkræves dog et tillæg for ratebetaling.

Din booking er bindende og hele beløbet er forfaldent til betaling, uagtet om betalingen først falder til senere, eksempelvis ratebetaling, hvorfor det samlede beløb under alle omstændigheder skal betales. Der henvises her til købelovens undtagelser for returret.

DATAPOLITIK

GDPR i forbindelse med markedsføring: Alle billeder, stemme- eller videooptagelser, vi har optaget eller fået, hvor du kan identificeres, hvilket kan omfatte videooptagelser fra træningssessioner, billeder taget til træning eller fra træningsevents, og billeder, du deler med os via sociale medier.


Ovenstående vil blive behandlet jævnfør interesseafvejningsreglen (art. 6 stk. 1 litra f) hvilket betyder, at Emilie Jacqueline forbeholder sig retten til at offentliggøre materiale uden samtykke i forbindelse med markedsføring af virksomheden. Dette gør sig ikke gældende for portrætbilleder (før/efterbilleder) eller enkelt persons videoer. Her vil altid blive indhentet et særskilt samtykke såfremt, dette findes relevant at skulle offentliggøres. Ellers opbevares disse altid fortroligt jf. GDPR-loven.


Hos Emilie Jacqueline, Personlig Træning er alle forholdsregler taget for at sikre klienters data bliver behandlet korrekt og i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

SÆRLIGT VEDRØRENDE COVID-19
Alle gældende Covid-19 restriktioner og retningslinjer udstedt af myndighederne følges. Der tilbydes ikke kompensation for fravær i forbindelse med Covid-19 i form af afslag i prisen. Det er heller ej muligt at deltage på et andet hold som kompensation. Ved akutte restriktioner som påvirker dit forløb, refunderes forløbet ikke, der vil i stedet findes mulige alternativer til afholdelse af din træning. I tilfælde af fuldstændig nedlukning vil en refundering af den resterende værdi kunne tilbydes.

Hvis din opstart forsinkes som følge af en midlertidig nedlukning af TrainingGround grundet Covid-19, vil din træning blive rykket til træningen kan genoptages. Alternativt vil du tilbydes et andet muligt set-up til reduceret pris, som står dig frit for at vælge/fravælge.

Ved sygdom med corona, gælder de almindelige betingelser for sygdom og fravær.